personen

François Mésangère

geboren: -
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 121.

functies in bovenlokale instellingen

functie: thesaurier-generaal van de kroon
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 08-07-1806 - 14-11-1807
anderen met deze aanstelling...