personen

Anthony van Haersolte tot Elsen

geboren: 1640
overleden: 30-06-1701

lid Ridderschap van Overijssel (1664 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1637, Mensema 1640.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 533.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-06-1675 - 05-05-1679
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...