personen

Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1738
overleden: 24-05-1788

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 12 april in plaats van 24 mei.
Overig: was grietman van Wonseradeel 1758-1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 274.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II 228.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 19-02-1761 - 20-02-1764
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1764 - 11-02-1773
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1779 - 12-05-1788
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 12 april (zie 'opmerkingen').