personen

Willem van Vierssen

geboren: ca. 1563
overleden: 20-10-1641

lid Raad van Leeuwarden (1609 - 1609).

opmerkingen

Overig: was Muntmeester van Friesland in 1599.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 330 en II, 219.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 7.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-06-1627 - 23-07-1629
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...