personen

Johannes Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1600
overleden: 02-02-1653

opmerkingen

Overig: was grietman van Oostdongeradeel 1627-1653.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1637 - 30-04-1639
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Engels (zie institutionele toelichting) is niet zeker of Johannes Onuphrius dan wel een andere Schwartzenberg gedeputeerde was.