personen

dr. Franco Evertsz. van Bleyswijk

geboren: 1644
overleden: 12-03-1723

lid Veertigraad van Delft (1681 - 1717).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1717.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 227.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 72.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 158.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1714 - 30-04-1717
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...