personen

Ulbe van Aylva

geboren: 1660
overleden: 26-04-1725

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Overig: was grietman van Idaarderadeel 1679-1692 en Oostdongeradeel 1692-1720.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 11 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 49.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-05-1680 - 30-04-1683
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is mogelijk 1681. Niet duidelijk door wie hij werd opgevolgd.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 29-04-1683 - 09-06-1686
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1695 - 11-02-1698
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-10-1702 - 16-04-1704
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-02-1704 - 16-02-1707
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1710 - 25-04-1713
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 03-11-1714 - 10-02-1719
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-02-1722 - 12-02-1725
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...