personen

Ulbe van Aylva

Ook bekend als Ulpianus ab Aylva.

geboren: 1551
overleden: 23-08-1617

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft overlijdensdatum 26, De Nederlandsche Leeuw 23 augustus 1617.
Overig: was grietman van Baarderadeel 1582-1610.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 57.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1598 - 13-02-1599
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...