personen

Pieter Florisz. van Teylingen

geboren: -
overleden: 1609

lid Vroedschap van Alkmaar (1591 - 1609).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-04-1599 - 11-01-1600
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 1602 -
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvang waarschijnlijk aan het einde van het jaar, gezien de einddatum van voorganger Cornelis Matthijsz. Schagen.