personen

dr. Meynard Elias de Vries van Vossen

geboren: 1735
overleden: 21-07-1805

lid Vroedschap van Enkhuizen (1766 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 24 (1970) 287.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 05-12-1777 - 16-12-1779
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...