personen

Juw van Harinxma

Ook bekend als Julius van Harinxma.

geboren: 1607
overleden: -

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 151 en II, 94.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 31 (1977) 53.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1633 - 04-05-1636
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Leeuwarden onzeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-09-1636 - 24-04-1637
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...