personen

mr. Johannes Nijs

geboren: -
overleden: 02-04-1648

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 280.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-05-1623 - 12-07-1624
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 13-07-1624 - 11-03-1646
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 12-03-1646 - 04-1648
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Volgens Vries aanvang februari. Hier echter de dag aangehouden volgend op die waarop voorganger Andreae ontslag krijgt. Beëindigd door overlijden op 2 of 4 april.