personen

Abraham Pietersz. Dullaert

geboren: 1577
overleden: 1653

lid Vroedschap van Rotterdam (1618 - 1622).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 128.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1619 - 30-04-1622
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 2 mei.