personen

mr. Gerrit David Jordens

geboren: 1734
overleden: 1803

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 66.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 134.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 287.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 221.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1228.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 11-02-1795 -
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 20-07-1795 - 03-07-1797
anderen met deze aanstelling...

Derde Departement.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Hattem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Hattem
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 06-02-1803
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.