personen

jonkheer mr. Anthony Jacob van der Heim

geboren: 23-02-1809 te Amsterdam
overleden: 30-10-1846 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 37.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 352.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 18-01-1840 - 22-12-1840
anderen met deze aanstelling...

Op 1-2-1840 in functie getreden. Griffier van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1861)
van: 22-12-1840 - 29-12-1842
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-01-1843 - 30-10-1846
anderen met deze aanstelling...

Op 26 november 1842 gekozen, op 16 januari 1843 het ambt aanvaardt.