personen

P. Bruijnga

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1670 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1669 en 1671.