personen

dr. Philippus van den Brande

geboren: 1598
overleden: 29-05-1672

lid Vroedschap van Vlissingen (1628 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage VI.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 34.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 64 (1947) 179.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-04-1631 - 22-02-1644
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...