personen

Willem van Haeften tot Grote Wede

geboren: 1690
overleden: 12-07-1730

lid Ridderschap van Overijssel (1717 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 651.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1719 - 26-05-1720
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1721 - 11-05-1722
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...