personen

mr. Willem Aernout de Beveren

geboren: 04-12-1749 te Middelburg
overleden: 17-06-1820 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Middelburg.
Op 8 april 1799 werd De Beveren benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Schelde en Maas, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 150.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 522.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 34.

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 502.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 106.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 30-01-1786 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging.

functie: secretaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 30-01-1786 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging.

functie: secretaris
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 24-07-1795 - 20-10-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 14-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Middelburg-A
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Middelburg-A
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)
van: 08-02-1814 - 31-12-1819
anderen met deze aanstelling...

Op 4-2-1820 gepensioneerd.