personen

Cornelis Jansz. van de Nijenburg

Ook bekend als Cornelis Jansz. van de Nieuwburg.

geboren: 1530
overleden: 1610

lid Vroedschap van Alkmaar ( - 1610).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 9 en 11.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 17-04-1592 - 06-01-1594
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Einddatum afgeleid van benoeming in Admiraliteit in het Noorderkwartier, omdat niet duidelijk is wie zijn opvolger is.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-01-1594 - 24-03-1595
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-09-1597 - 07-02-1601
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; mogelijk Cornelis Jansz. van de Nieuburch Bas ( C.W. Bruinvis, De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10, nr. 174). Beƫindiging wegens benoeming tot schepen.