personen

mr. Leonard Constantijn van Sonsbeeck

geboren: 1739
overleden: 1812

opmerkingen

Overig: Sonsbeeck weigerde zijn benoeming dd. 8 mei 1807 tot assessor van de Landdrost van Zeeland vanwege bloedverwantschap.

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 576.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 220.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 16 (1962) 201.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 677.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1055.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 22.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 29-05-1780 - 1795
namens: Vlissingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 03-1795 -
namens: Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 18-03-1795 - 11-07-1795
anderen met deze aanstelling...

Derde Departement.

functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 15-07-1801 - 11-1801
namens: Schelde en Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Zeeland
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-01-1810 - 03-02-1810
anderen met deze aanstelling...