personen

Jacob van der Maas

Ook bekend als Jacob van der Meer.

geboren: ca. 1631
overleden: 1696

lid Vroedschap van Leiden (1663 - 1696).

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-05-1675 - 25-05-1677
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 16-11-1677 - 30-04-1681
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. In index op de resoluties van Gecommitteerde Raden geslachtsnaam 'Van der Meer'.