personen

dr. Adriaen Oillaerts

geboren: 1543
overleden: 1608

opmerkingen

Overig: was secretaris van Vlissingen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 21.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 38 (1956) 251.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-09-1598 - 1599
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Zeeland 11 september).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 20-04-1600 - 1608
namens: Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 08-05-1600 - 1608
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.