personen

dr. Jacob Adriaensz. van Vredenburch van Adrichem

heer van Adrichem.

geboren: 1643
overleden: 05-10-1714

lid Veertigraad van Delft (1672 - 1714).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 13.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 367.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-03-1681 - 10-04-1684
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

De index op de resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) geeft onjuiste voornaam 'Isacq'.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1693 - 30-04-1696
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-12-1699 - 01-05-1701
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1704 - 30-04-1707
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1713 - 05-10-1714
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.