personen

dr. Bernard van Cromvliet

geboren: -
overleden: 03-1627

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 11 (1894) 171.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1467.

functies in bovenlokale instellingen

functie: auditeur
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 20-11-1591 - 29-03-1606
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 14-03-1606 - 03-1627
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden vóór 27 maart (begraven).

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 30-03-1606 - 03-1627
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 27 maart (begraven).