personen

Tjaert van Aylva

geboren: 1647
overleden: 23-03-1715

opmerkingen

Overig: de functie van gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer werd mogelijk niet door hem, maar door een naam- en tijdgenoot vervuld (1644-1705, elders in deze database). De hier genoemde persoon was mogelijk ook gecommitteerde in de admiraliteit van Friesland in 1672 en 1695, functies die bij de vermelde naamgenoot zijn opgenomen.
Was grietman van Dantumadeel 1666-1713.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 61.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 304.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-06-1667 - 27-07-1670
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 08-05-1670 - 27-04-1673
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 144 geeft onjuiste einddatum 2 november 1672.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1674 - 09-02-1677
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 01-05-1681 - 30-04-1683
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1683 - 30-04-1685
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1689 - 1692
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...