personen

Martinus Fockens

geboren: 1632
overleden: 1692

opmerkingen

Overig: was grietman van Opsterland 1650-1692.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 386.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 452.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-05-1656 - 08-07-1659
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-05-1662 - 28-04-1665
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 27-05-1671 - 01-05-1673
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1677 - 11-04-1679
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...