personen

Saeckle Kingma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 23-03-1621 - 24-03-1625
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.