personen

Matthijs Pietersz. Timman

geboren: 1587
overleden: 01-04-1659

lid Vroedschap van Enkhuizen (1637 - 1659).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft geboortejaar 1589, Bonke 1587.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 125.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 23 (1969) 273.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1651 - 30-04-1652
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.