personen

Ewout van der Horst

geboren: 1627
overleden: -

lid Vroedschap van Rotterdam (1653 - 1666).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1666.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 195.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 11-05-1656 - 01-05-1659
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1659 - 04-05-1662
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1663 - 30-04-1666
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...