personen

Schelte van Eysinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: hoewel in De Haan Hettema in deze periode geen andere persoon met deze naam voorkomt, moet dit een andere persoon zijn dan Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1722-1790, elders in deze database), gezien de verschillende handtekeningen (de laatstgenoemde als lid van Gedeputeerde Staten van Friesland) in het eedboek (Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2614).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 24-02-1749 - 13-02-1752
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...