personen

Bruijn Adriaensz. Nieuland

geboren: -
overleden: 1626

lid Vroedschap van Schiedam (1590 - 1626).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 162.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1-2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1615 - 30-04-1617
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-05-1622 - 03-05-1624
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...