personen

Mathijs Willemsz. van Muijlwijck

geboren: -
overleden: 29-03-1623

lid Vroedschap van Schiedam (1587 - 1622).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1118.

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 12.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 103.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1600 - 1602
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-06-1604 - 11-05-1607
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-05-1618 - 03-05-1620
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...