personen

mr. Hugo Gevers

geboren: 26-10-1765 te Rotterdam
overleden: 09-01-1852 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: op 20 december 1798 gekozen in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, maar op 23 maart 1799 vernietigde het Uitvoerend Bewind deze verkiezing, waarschijnlijk voordat dit Bestuur in functie trad.
Gevers werd op 8 mei 1799 benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Schelde en Maas dat zich zou vestigen te Dordrecht, maar heeft nooit gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 49.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 90.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 286.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 108.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 83 (1993) 162.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 463.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 24-03-1795 -
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 11-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Den Haag-I
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 18-03-1824 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 09-01-1852
anderen met deze aanstelling...