personen

dr. Nicolaas ten Hove

geboren: 1693
overleden: 30-01-1738

bron voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 195.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 24-07-1724 - 25-11-1725
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van de Raad van State. Einddatum volgens De Blécourt 30 oktober, maar hier afgeleid van de aanvangsdatum van de opvolger.

functie: secretaris
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-10-1725 - 03-04-1737
anderen met deze aanstelling...
functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-04-1737 - 30-01-1738
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.