personen

Aris Bel

geboren: 1684
overleden: 1737

lid Vroedschap van Purmerend (1716 - 1737).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 235.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1718 - 30-04-1720
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1726 - 30-04-1728
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-04-1728 - 25-03-1729
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1731 - 30-04-1732
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 04-11-1735 - 16-05-1736
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...