personen

Johan Hage

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Den Briel (1676 - 1705).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1705.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-12-1691 - 16-03-1695
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-05-1698 - 16-02-1701
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...