personen

mr. Eelco van Glinstra

geboren: 1608
overleden: 22-09-1667

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 257 en II, 174.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 283.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1643 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1641 en 1645.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1648 - 11-02-1652
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1656 - 07-02-1667
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...