personen

dr. Maerten Pietersz. van Hoogenhouck

geboren: 1651
overleden: 27-12-1720

lid Veertigraad van Delft (1686 - 1720).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken en Boitet geven afwijkende overlijdensdatum 25 in plaats van 27 december.
Veertigraad: Boitet geeft afwijkend aanvangsjaar 1687.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 130.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 77.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-03-1696 - 15-03-1699
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1702 - 30-04-1705
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...