personen

mr. Sikko Gerlsma

geboren: 17-12-1761 te Sloten (F.)
overleden: 10-05-1816 te Hindelopen

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 89.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 409.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 27-06-1798 - 07-1798
anderen met deze aanstelling...

Heeft na beëdiging op 7 juli 1798 hoogstens tot het einde van de maand gefunctioneerd.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Balk
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 10-05-1816
namens: Hindeloopen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...