personen

Jacobus Engelsma Mebius

geboren: 1749
overleden: 1838

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 138.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 208.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 833.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 01-07-1795 -
namens: Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...