personen

Tjaert van Walta

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 401 en II, 278, met de vermelding dat hij vóór 1657 overleden is.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-06-1627 - 30-04-1630
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is onbekend; hier gebaseerd op de reguliere zittingstermijn van drie jaar.