personen

Rinnert Fransz. Rollema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 21-04-1591 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 25-03-1603 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Einddatum onbekend, maar nog gecontinueerd op 27 februari 1604.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1606 - 22-03-1608
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.