personen

Diederik van Romunde

Ook bekend als Diederik van Romond.

geboren: 1635
overleden: 1702

lid Raad van Kampen (1683 - 1702).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Doorninck geeft overlijden in juli, Schilder begraafdatum 23 juni.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 572.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 265.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1699 - 02-05-1702
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...