personen

Jetze van Sminia

geboren: 1759
overleden: 17-01-1814

opmerkingen

Overig: was secretaris van Tietjerksteradeel.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1785 - 26-05-1787
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Er is een naamgenoot (1759-1824), die mogelijk deze functie heeft bekleed.