personen

dr. Pieter van Erp

geboren: 1667
overleden: 05-05-1750

lid Vroedschap van Gorinchem (1698 - 1750).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 115.

Jorissen, Th., Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, 1734-1755. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe serie 45 (Utrecht 1887)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906) 195.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1718 - 30-04-1721
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1724 - 30-04-1727
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1727 - 30-04-1730
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1736 - 30-04-1739
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-10-1743 - 14-09-1746
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...