personen

Johannes Thijssen

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-10-1672 - 25-02-1673
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.