personen

Johan Gansneb genaamd Tengnagel

geboren: -
overleden: 1676

lid Raad van Kampen (1648 - 1673). lid Raad van Kampen (1675 - 1676).

opmerkingen

Binnenlandse adelstitels: was baron volgens Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 142.
Ridderschap: was volgens Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 142 lid van de Ridderschap van Overijssel. Als zodanig echter niet in Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (Zwolle 1993), en ook erg onwaarschijnlijk gezien zijn zitting in de raad van Kampen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 495.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) 35.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 85.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-11-1654 - 20-09-1657
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-06-1659 - 11-06-1665
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-06-1675 - 1676
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.