personen

dr. Cornelis van der Wolf

geboren: 1687
overleden: 1763

lid Vroedschap van Medemblik (1712 - 1763).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-04-1715 - 30-06-1717
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1736 - 30-04-1739
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-03-1742 - 09-04-1744
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-04-1746 - 02-05-1748
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 31-07-1749 - 04-04-1754
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-04-1756 - 02-04-1760
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...