personen

Sjoerd van Aylva

geboren: 1616
overleden: 19-10-1679

opmerkingen

Overig: Vries vermeldt hem ten onrechte als gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze 1660; dit was Sicco van Aylva (elders in deze database).
Was grietman van Dantumadeel 1656-1666.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 61.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 303.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 01-11-1664 - 30-04-1666
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Friesland 16 november.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 17-02-1666 - 12-1666
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-03-1671 - 11-01-1672
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is afgeleid van de aanvangsdatum als raadsheer in het Hof van Friesland.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 12-01-1672 - 05-07-1677
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.